Kompletní program bude zveřejněn v druhé polovině srpna... 
Letošní ročník bude reflektovat všechna současná témata a nestabilní nastavení trhu. 
V programu se ve větší míře zaměříme na možnosti úspor i potřeby rychlejších reakcí ve výrobě. 

Jaká témata také uslyšíte v programu?

Aktuální možnosti snižování energetické náročnosti provozu 

Alternativní energie v potravinářských provozech

Snižování spotřeby energií díky pokročilým informačním systémům

Plánování výroby v době prohlubující se digitalizace

Eliminace plýtvání ve výrobě

Digitalizace průmyslové výroby v potravinářství
SIEMENS

Moderní technologie pro výrobu, logistiku i údržbu v potravinářství
Partneři konference


Potraviny 4.0 - kam se posunul Průmysl 4.0 v segmentu výroby potravin a nápojů?
DISKUZE

Copyright © 2022 TRADEMEDIA INTERNATIONAL. I {n3tcookieconsent settings}Nastavení cookies{/n3tcookieconsent} I Všechna práva vyhrazena.

logo footer 

Back to Top